top of page
Danilo Garcia, Forskare, Forskningschef

Hej

Om mig

Mitt namn är Danilo Garcia. Jag är Fil. Dr. i psykologi. Fokuset i min forskning är personlighet, välbefinnande och arbets- och organisationspsykologi. Alltid med utgångspunkt av människan som bestående av kropp, tanke och psyke (dvs. en komplex biopsykosocial system). 

bottom of page