top of page

Projekt

Projekten bedrivs inom forskningslabbet Promotion av Hälsa och Innovation (PHI) som är del av den Internationella Nätverket för Välbefinnande. Nätverket består av  seniora och juniora forskare, samt studenter intresserade i vetenskapen om välbefinnande.

Gymnasieungdomars personliga utveckling

I projektet testar vi olika formulär och utvecklar arbetsformer för uppföljningen av gymnasieelevers personliga utveckling under gymnasieåren.

 

Vi undersöker även skillnader bland elever från olika program. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, olika gymnasieskolor och Lärlingsfrämjandet

Gymnasieungdomar, Danilo Garcia, Forskningschef.jpg

Hälsa bland långtidsarbetslösa

I projektet följer vi den fysiska och psykiska hälsa bland långtidsarbetslösa. Bland annat har vi följt upp olika insatser som ämnar att förbättra hälsan och anställningsbarheten hos individer som är långt ifrån arbetslivet och som även lider av psykisk ohälsa.

Danilo Garcia, forskningschef, långtidsarbetslösa.jpg

Välbefinnande bland asylsökande och nyanlända

I detta projekt följer vi upp olika insatser bland individer som söker assyl i Sverige eller som nyligen har fått uppehållstillstånd. Projektet följer upp den fysiska, psykiska och sociala hälsan i denna population. 

Danilo Garcia, Forskningschef, Nyanlända.jpg

Använding av artificiell intelligens för att mäta psykologiska och social fenomen

I detta projekt använder vi maskininlärning för att analysera människors egna beskrivningar av deras hälsa, välbefinnande, personlighet och andra fenomen som uttrycks naturlig med språket.

 

Med maskininlärning omvandlar vi texterna/berättelserna för att sedan använda det i vanliga statistiska analyser.

 

Denna forskning går att tillämpa i kliniska sammanhang, arbete och arbetsliv, coaching situationer och etcetera. 

AI, Artificial Intelligence. Danilo Garcia Forskningschef, Quantitative Semantics

Parasociala relationer och hälsa

En parasocial relation är en ensidig relation, som den vi skapar med skådespelare, mediaprofiler och andra individer som syns i massmedierna. Vi engagerar oss genom att spendera energi, intresse och tid i denna relation...men mediaprofilerna vet inte ens att vi finns!

 

Fokuset i projektet är social mediaprofiler (t.ex. Instagram, TikTok, Facebook, etcetera) och hur vår parasocial relation till dem påverkar vår biopsykosociala hälsa.

 

I detta projekt har vi utvecklat ett mätinstrument (Multidimensional Measure of Parasocial Relationships, MMPR), som i första hand bygger på den klassiska syn på attitydbildning. Med andra ord, i parasociala relationer upplever vi känslor och tankar om en social mediaprofil som vi "följer", vilket påverkar och påverkas av vårt beteende (t.ex. vi delar och "gillar" deras inlägg). Instrumentet inkluderar även frågor kring hur parasocial relationer påverkar våra dagliga beslut (t.ex. vilka vardags- eller lyxprodukter vi köper, våra träningsrutiner, vad vi äter, etcetera). Med andra ord, vi mäter hur och i vilken utsträckning människor är engagerade i parasociala relationer.

En annan fokus i projektet är hur algoritmer påverkar vår mentala hälsa genom social media flödet som dessa algoritmer väljer åt oss.

Projektet genomförs i olika länder: Sverige, Brasilien, Indien, Indonesien, Litauen, Malta, Nigeria, Filippinerna, Polen, Storbritannien och USA.

Parasocial relationship, Social Media, Danilo Garcia Forskningschef
bottom of page