top of page

Curriculum Vitae

Arbetslivserfarenhet

2020 - Nu

Biträdande Professor

Forskning och undervisning i arbets- och organisationspsykologi vid Linköpings universitet.

2015 - Nu

Docent

Forskning inom personlighet, välbefinnande, genetik, neuropsykiatriska tillstånd vid Göteborgs universitet.

2015 - 2020

Forskningschef

Övervakning av forsknings- och utvecklingsfunktioner. Stöd- och personalansvar, samordning av arbetet inom forskningsprojekt.

Utbildning

2014 - 2015

Välbefinnande Coach | Washington University School of Medicine in St. Louis

Ett evidensbaserat coaching program baserad på 50 års forskning av Dr. C. Robert Cloninger och medlemmar av Anthropedia Foundation

 

Programmet integrerar banbrytande forskning och praktik inom neurovetenskap till coachning och humaniora ämnen.

2010 - 2012

Doktorsutbildning | Göteborgs universitet

Forskning inom ungdomars välbefinnande och avancerade kurser inom neurovetenskap, personlighet och statistik.

Expertis

 • Organisationsutveckling.

 • Kvalitetssäkring.

 • Grupputveckling.

 • Personlighetsutveckling.

 • Coaching.

 • Hälsopromotion.

 • Statistik.

 • Psykometri.

 • Rapportskrivning.

 • Undersökningar.

 • Artificiell Intelligens

 • HR-Analytics

Utvalda publikationer

Testning av en enkät som mäter psykologiskt välbefinnande utifrån sex dimensioner: självacceptans, förmågan att skapa goda relationer med andra, känsla av mening livet, känsla av kontroll, personlig utveckling och autonomi.  

Nyutexaminerade sjuksköterskors personlighet i relation till normalpopulationen och deras hälsa och välmående.

Forskning om genetiken bakom vår personlighet och personlighet som en komplex anpassningssystem.

bottom of page